نمونه دادنامه حقوقی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی اجاره – صرف تقدیم دادخواست تعدیل اجاره¬بها از ناحیه موجرین و عدم تعیین اجاره¬بها به طور قاطع مانع از پذیرش دعوی مطروحه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نیست.

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی اجاره – صرف تقدیم دادخواست تعدیل اجاره­بها از ناحیه موجرین و عدم تعیین اجاره­بها به طور قاطع مانع از پذیرش دعوی مطروحه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نیست.

توضیحات

دادنامه تقدیم دادخواست تعدیل اجاره­بها

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی اجاره – صرف تقدیم دادخواست تعدیل اجاره­بها از ناحیه موجرین و عدم تعیین اجاره­بها به طور قاطع مانع از پذیرش دعوی مطروحه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نیست.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی دادنامه تقدیم دادخواست تعدیل اجاره­بها

هدف و اعتبار گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی
هدف و اعتبار گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید