نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اَمارات قضایی – تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر امر قضایی است و احراز آن باید توسط مقام قضایی صورت گیرد نه کارشناس چون شرکت مترو به وظیفه خود در سالم سوار کردن مسافر عمل نکرده است، مسئول جبران خسارت زیان دیده است.

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اَمارات قضایی – تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر امر قضایی است و احراز آن باید توسط مقام قضایی صورت گیرد نه کارشناس چون شرکت مترو به وظیفه خود در سالم سوار کردن مسافر عمل نکرده است، مسئول جبران خسارت زیان دیده است

توضیحات

دادنامه تشخیص تقصیر یاعدمتقصیر

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اَمارات قضایی – تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر امر قضایی است و احراز آن باید توسط مقام قضایی صورت گیرد نه کارشناس چون شرکت مترو به وظیفه خود در سالم سوار کردن مسافر عمل نکرده است، مسئول جبران خسارت زیان دیده است.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی دادنامه تشخیص تقصیر یاعدمتقصیر

هدف و اعتبار گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمنیه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی
هدف و اعتبار گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمنیه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.