نمونه دادنامه حقوقی در خصوص تحویل مبیع غیر منقول – تحویل مبیع غیر منقول مستلزم خلع ید فروشنده نسبت به مبیع است و خلع ید نیز مستلزم اثبات مالکیت رسمی خریدار است؛ بنابراین دعوای مذکور درصورتی قابل استماع است که در معیت دعوى الزام به تنظیم سند رسمی انتقال طرح شود یا اینکه سند رسمی به نام خریدار باشد

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص  تحویل مبیع غیر منقول – تحویل مبیع غیر منقول مستلزم خلع ید فروشنده نسبت به مبیع است و خلع ید نیز مستلزم اثبات مالکیت رسمی خریدار است؛ بنابراین دعوای مذکور درصورتی قابل استماع است که در معیت دعوى الزام به تنظیم سند رسمی انتقال طرح شود یا اینکه سند رسمی به نام خریدار باشد

 

توضیحات

دادنامه تحویلمبیع غیرمنقول مستلزم خلعید

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص  تحویل مبیع غیر منقول – تحویل مبیع غیر منقول مستلزم خلع ید فروشنده نسبت به مبیع است و خلع ید نیز مستلزم اثبات مالکیت رسمی خریدار است؛ بنابراین دعوای مذکور درصورتی قابل استماع است که در معیت دعوى الزام به تنظیم سند رسمی انتقال طرح شود یا اینکه سند رسمی به نام خریدار باشد

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی دادنامه تحویلمبیع غیرمنقول مستلزم خلعید

هدف و اعتبار گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی دادنامه تحویلمبیع غیرمنقول مستلزم خلعید
هدف و اعتبار گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.