نمونه دادنامه حقوقی در خصوص ابطال سند رسمی – انکار کننده یا تردید کننده نیاز به ارائه دلیل و مدرک ندارد بلکه استناد کننده به سند باید اصالت آن را ثابت کند؛ برعکس جعل که مدعی جعل باید ادعای خود را ثابت کند

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص ابطال سند رسمی – انکار کننده یا تردید کننده نیاز به ارائه دلیل و مدرک ندارد بلکه استناد کننده به سند باید اصالت آن را ثابت کند؛ برعکس جعل که مدعی جعل باید ادعای خود را ثابت کند

توضیحات

دادنامه انکاریاتردید کننده سند

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص ابطال سند رسمی – انکار کننده یا تردید کننده نیاز به ارائه دلیل و مدرک ندارد بلکه استناد کننده به سند باید اصالت آن را ثابت کند؛ برعکس جعل که مدعی جعل باید ادعای خود را ثابت کند

دادنامه انکاریاتردید کننده سند

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی

هدف و اعتبار گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی، امور تجاری، مطالبات، و سایر زمنیه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی
هدف و اعتبار گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی، امور تجاری، مطالبات، و سایر زمنیه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.