نمونه دادنامه حقوقی در خصوص الزام به ثبت سهام – الزام شرکت سهامی به ثبت سهام، بدون الزام انتقال دهنده به امضای انتقال در دفتر ثبت سهام اثر قانونی ندارد و چنین دعوایی به کیفیت طرح شده قابلیت استماع ندارد.

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص الزام به ثبت سهام – الزام شرکت سهامی به ثبت سهام، بدون الزام انتقال دهنده به امضای انتقال در دفتر ثبت سهام اثر قانونی ندارد و چنین دعوایی به کیفیت طرح شده قابلیت استماع ندارد

توضیحات

دادنامه الزام بثبت سهام

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص الزام به ثبت سهام – الزام شرکت سهامی به ثبت سهام، بدون الزام انتقال دهنده به امضای انتقال در دفتر ثبت سهام اثر قانونی ندارد و چنین دعوایی به کیفیت طرح شده قابلیت استماع ندارد.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی دادنامه الزام بثبت سهام

هدف و اعتبار گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی
هدف و اعتبار گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.