نمونه دادنامه حقوقی در خصوص الزام به انجام تعهد – در قراردادهایی که طرفین تعهدات متقابلی در قبال یکدیگر دارند، یک طرف در صورتی می¬تواند الزام طرف دیگر قرارداد به انجام تعهد را در خواست نماید که اثبات کند خود به تعهد قراردادیش عمل کرده است.

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص الزام به انجام تعهد – در قراردادهایی که طرفین تعهدات متقابلی در قبال یکدیگر دارند، یک طرف در صورتی می¬تواند الزام طرف دیگر قرارداد به انجام تعهد را در خواست نماید که اثبات کند خود به تعهد قراردادیش عمل کرده است

توضیحات

دادنامه الزام بانجام تعهد

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص الزام به انجام تعهد – در قراردادهایی که طرفین تعهدات متقابلی در قبال یکدیگر دارند، یک طرف در صورتی می¬تواند الزام طرف دیگر قرارداد به انجام تعهد را در خواست نماید که اثبات کند خود به تعهد قراردادیش عمل کرده است.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی دادنامه الزام بانجام تعهد

گروه حقوقی طرح نو با هدف ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی
گروه حقوقی طرح نو با هدف ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.