نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اقرار – چنانچه اقرار به گرفتن مهریه به موجب سند رسمی باشد، دادگاه بدون ابطال سند رسمی نمی¬تواند در ضمن دعوای طلاق به اعتقاد فساد و بطلان اقرار حکم به پرداخت مهریه نماید، بلکه اول باید دعوای ابطال سند اقرار مطرح شود

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اقرار – چنانچه اقرار به گرفتن مهریه به موجب سند رسمی باشد، دادگاه بدون ابطال سند رسمی نمی¬تواند در ضمن دعوای طلاق به اعتقاد فساد و بطلان اقرار حکم به پرداخت مهریه نماید، بلکه اول باید دعوای ابطال سند اقرار مطرح شود

توضیحات

دادنامه اقرار گرفتن مهریه

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اقرار – چنانچه اقرار به گرفتن مهریه به موجب سند رسمی باشد، دادگاه بدون ابطال سند رسمی نمی¬تواند در ضمن دعوای طلاق به اعتقاد فساد و بطلان اقرار حکم به پرداخت مهریه نماید، بلکه اول باید دعوای ابطال سند اقرار مطرح شود

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی، امور تجاری، مطالبات، و سایر زمنیه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

دادنامه اقرار گرفتن مهریه

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی، امور تجاری، مطالبات، و سایر زمنیه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.