نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اَمارات قضایی – چنانچه در دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، در دعوای دیگری نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص بایر یا موات بودن زمین متنازع فیه اخذ شده باشد، آن نظریه در دعوای حاضر نیز اعتبار دارد

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اَمارات قضایی – چنانچه در دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، در دعوای دیگری نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص بایر یا موات بودن زمین متنازع فيه اخذ شده باشد، آن نظریه در دعوای حاضر نیز اعتبار دارد

توضیحات

دادنامه اعتباردعوای حاضر درکمیسیون ماده۱۲

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اَمارات قضایی – چنانچه در دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، در دعوای دیگری نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص بایر یا موات بودن زمین متنازع فیه اخذ شده باشد، آن نظریه در دعوای حاضر نیز اعتبار دارد

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی دادنامه اعتباردعوای حاضر درکمیسیون ماده۱۲

هدف و اعتبار گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمنیه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی
هدف و اعتبار گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمنیه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.