نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اَمارات قضایی – درصورتی که کارشناس با استفاده از صورت¬های مالی اظهار نظر کند و اسناد و مدارکی به وی تحویل نگردیده باشد، طبیعتا مأخوذ به استرداد نخواهد بود

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اَمارات قضایی – درصورتی که کارشناس با استفاده از صورت­های مالی اظهار نظر کند و اسناد و مدارکی به وی تحویل نگردیده باشد، طبیعتا مأخوذ به استرداد نخواهد بود

 

توضیحات

دادنامه اظهارنظرکارشناس باصورت­های مالی

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اَمارات قضایی – درصورتی که کارشناس با استفاده از صورت­های مالی اظهار نظر کند و اسناد و مدارکی به وی تحویل نگردیده باشد، طبیعتا مأخوذ به استرداد نخواهد بود

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی دادنامه اظهارنظرکارشناس باصورت­های مالی

هدف و اعتبار گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی
هدف و اعتبار گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.