تصویب نامه راجع به اتخاذ تصمیماتی به منظور سامان دهی و برنامه ریزی حمل و نقل اتوبوس رانی درون شهری و برون شهری مصوب ۵ / ۸ / ۱۳۷۸

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیات وزیران در جلسه مورخ 5 / 8 / 1378 بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۶۶۷۲ مورخ 5 / 8 / 1377 وزارت صنایع و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور سامان دهی و برنامه ریزی حمل و نقل اتوبوس رانی درون شهری و برون شهری تصویب نمود:

توضیحات

تصویبنامه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل اتوبوسرانی درون‌شهری

تصویب نامه راجع به اتخاذ تصمیماتی به منظور سامان دهی و برنامه ریزی حمل و نقل اتوبوس رانی درون شهری و برون شهری مصوب ۵ / ۸ / ۱۳۷۸

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی تصویبنامه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل اتوبوسرانی درون‌شهری

هدف گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی
هدف گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.