تصویب نامه راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران ( تهران بزرگ) و دامداری ها و مرغداری های داخل محدوده شهر تهران ( تهران بزرگ) به خارج از محدوده شهر مصوب ۱۳ / ۳ / ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیات وزیران در جلسه مورخ 13 / 3 / 1369 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور ، صنایع سنگین ، صنایع ، مسکن و شهرسازی و بازرگانی و شهرداری تهران و با توجه به اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

توضیحات

تصویبنامه انتقال صنایع آلوده کننده

تصویب نامه راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران ( تهران بزرگ) و دامداری ها و مرغداری های داخل محدوده شهر تهران ( تهران بزرگ) به خارج از محدوده شهر مصوب ۱۳ / ۳ / ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی تصویبنامه انتقال صنایع آلوده کننده

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.