الحاق و اصلاح بندهایی از آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 95 / 6029 / د ش                1 / 4 / 1395

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،

سازمان اوقاف و امور خیریه ،

وزارت آموزش و پرورش ،

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،

سازمان صدا و سیما ،…

توضیحات

الحاق و اصلاح بندهایی از آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،

سازمان اوقاف و امور خیریه ،

وزارت آموزش و پرورش ،

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،

الحاق و اصلاح بندهایی از آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

سازمان صدا و سیما ،

شورای عالی حوزه های علمیه ،

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ،

سازمان تبلیغات اسلامی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ،

ریاست نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری (مد ظله) ،

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ،

احتراماً به پیوست الحاق و اصلاح بندهایی از آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی مصوب

جلسات ۲۸ و ۲۹ شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۳ / ۱۱ / ۱۳۹۴ و ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۴ این شورا

جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی

محمدرضا مخبر دزفولی

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،

سازمان اوقاف و امور خیریه ،

وزارت آموزش و پرورش ،

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،

سازمان صدا و سیما ،

شورای عالی حوزه های علمیه ،

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ،

سازمان تبلیغات اسلامی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ،

ریاست نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری (مد ظله) ،

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ،

احتراماً به پیوست الحاق و اصلاح بندهایی از آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی مصوب

جلسات ۲۸ و ۲۹ شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۳ / ۱۱ / ۱۳۹۴ و ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۴ این شورا جهت

اطلاع و اجرا ابلاغ می شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی

محمدرضا مخبر دزفولی