نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اقرار – اقرار محکوم له پس از قطعیت حکم به ضرر خود، بر مبنای قاعده «اقرار العقلاء على انفسهم جائز» نافذ بوده و می¬تواند از جهات اعاده دادرسی تلقی شود

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اقرار – اقرار محکوم له پس از قطعیت حکم به ضرر خود، بر مبنای قاعده «اقرار العقلاء على انفسهم جائز» نافذ بوده و می¬تواند از جهات اعاده دادرسی تلقی شود

توضیحات

اقرار محکومله بعد قطعیتحکم

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اقرار – اقرار محکوم له پس از قطعیت حکم به ضرر خود، بر مبنای قاعده «اقرار العقلاء على انفسهم جائز» نافذ بوده و می¬تواند از جهات اعاده دادرسی تلقی شود

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی

هدف و اعتبار گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی، امور تجاری، مطالبات، و سایر زمنیه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و اقرار محکومله بعد قطعیتحکم مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

اقرار محکومله بعد قطعیتحکم

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی
هدف و اعتبار گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی، امور تجاری، مطالبات، و سایر زمنیه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.