اصلاح تصویبنامه شماره ۷۴۹۰۰ / ت ۴۸۶۰۱ هـ مورخ ۲ / ۷ / ۱۳۹۳

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۶۷۷۰۱ / ت ۵۳۱۱۷ هـ                6 / 6 / 1395

اصلاح تصویب نامه شماره ۷۴۹۰۰ / ت ۴۸۶۰۱ هـ مورخ ۲/۷/۱۳۹۳

وزارت راه و شهرسازی – وزارت کشور – وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش و پرورش – وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی …

توضیحات

اصلاح تصویبنامه شماره ۷۴۹۰۰

/ ت ۴۸۶۰۱ هـ مورخ ۲ / ۷ / ۱۳۹۳

اصلاح تصویبنامه شماره ۷۴۹۰۰ / ت ۴۸۶۰۱ هـ مورخ ۲/۷/۱۳۹۳

وزارت راه و شهرسازی – وزارت کشور – وزارت جهاد کشاورزی  وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی  وزارت آموزش و پرورش – وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت فرهنگ
و ارشاد اسلامی  وزارت دادگستری – سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنیاد مستضعفان – ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) سازمان اوقاف و امور خیریه
اصلاح تصویبنامه شماره ۷۴۹۰۰
 هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۵/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و
شورای عالی استان ها و به استناد ماده (۱۶)

قانون حمایت از احیا ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و نا کار آمد شهری – مصوب ۱۳۸۹ – تصویب کرد:

تصویب نامه شماره ۷۴۹۰۰ / ت ۴۸۶۰۱ هـ مورخ ۲/۷/۱۳۹۳ به شرح زیر اصلاح می شود :

۱ – وزیر جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای ستاد ملی موضوع بند (۲) تصویب نامه یاد شده اضافه می شود .

۲- بندهای زیر به تصویب نامه مذکور الحاق می شود :

اصلاح تصویب نامه شماره ۷۴۹۰۰

۷- دستگاه های عضو ستاد ملی و شهرداری ها مکلفند نسبت به ارتقای شاخص های کیفیت محدوده ها و

محلات هدف از طریق برنامه های بهسازی ، نوسازی ، مقاوم سازی و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود

زیر ساخت ها با روی کرد محله محور در چارچوب سند ملی راهبردی احیا ، بهسازی و نوسازی و توانمند

سازی بافت های فرسوده و نا کار آمد شهری ، در خصوص سالانه حداقل (۲۷۰) محله از بافت های نا کار

آمد میانی ، تاریخی ، سکونت گاه های غیر رسمی و حاشیه ای به نحوی که سرانه های محدوده ها و محله های