اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳ – ۲ – ۱۳۷۴ ( مصوب ۲۵ -۱۲ -۱۳۹۵ )

۹۹۹,۰۰۰ ریال

فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰ – کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور معاون حفاظت و امور اراضی مدیرکل دفتر ممیزی اراضی، یک نفر به انتخاب رییس سازمان و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ذی ربط  و نمایندگان سازمان اوقاف و امور خیریه رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 3 / 2 / 1374  معاون اوقافی حقوقی و امور مجلس سازمان مدیرکل حقوقی…

توضیحات

اصلاح آییننامه اجرایی قانون

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳ – ۲ – ۱۳۷۴ ( مصوب ۲۵ -۱۲ -۱۳۹۵ )

فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰ – کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور معاون حفاظت و امور اراضی

بهره برداری از اراضی حریم موقوفه تابع مقررات مربوط است . جنگل های طبیعی که در حریم موقوفات قرار می گیرند ، به عنوان جنگل باقی مانده و تغییر کاربری آن ها مجاز نیست.

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

اصلاح آییننامه اجرایی قانون

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما کاربر گرامی

هدف و اعتبار طرح نو به ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی، امور تجاری، مطالبات، سایر زمنیه‌های حقوقی به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی، امور تجاری، مطالبات، و سایر زمنیه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

اصلاح آییننامه اجرایی قانون

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما کاربر گرامی
هدف و اعتبار طرح نو به ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی، امور تجاری، مطالبات، سایر زمنیه‌های حقوقی به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی، امور تجاری و مطالبات، و سایر زمنیه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.