اساس نامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته به دستگاه های دولتی و سایر نهادهای عمومی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

23 / 8 / 1388 شماره 8 / 19257 / 120

مقدمه :

در اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها و به منظور استفاده بهینه از مشارکت وزارتخانه ها ، سازمان ها ، دانشگاه ها و سایر نهادهای عمومی ، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته به آن ها در دوره های تحصیلی پیش دبستانی ، ابتدایی، راهنمایی تحصیلی ، متوسطه ( نظری ، فنی و حرفه ای و کار دانش ) و پیش دانشگاهی…

توضیحات

اساسنامه مدارس مراکز آموزشی

اساسنامه مدارس و مراکزآموزشی و پرورشی وابسته به دستگاه های دولتی و سایر نهادهای عمومی

این مدارس در راستای اهداف کلی و هدف های دوره های تحصیلی نظام آموزش و پرورش کشور، با استفاده از مشارکت سایر دستگاه ها تحقق اهداف زیر را مد نظر دارد :

الف – ارتقای سطح کیفی و رقابت پذیری فعالیت های آموزشی و تربیتی مدارس .

ب – مشارکت و استفاده از ظرفیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی در توسعه آموزش و پرورش .

اساسنامه مدارس مراکز آموزشی

 

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما کاربر گرامی

هدف و اعتبار طرح نو به ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی، امور تجاری، مطالبات، سایر زمنیه‌های حقوقی به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و امور تجاری و مطالبات، و سایر زمنیه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

هدف و اعتبار طرح نو به ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی، امور تجاری، مطالبات، سایر زمنیه‌های حقوقی به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی، امور تجاری، مطالبات، و سایر زمنیه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.