نمونه اجاره نامه اتحادیه مشاورین املاک

۶۹۹,۰۰۰ ریال

اجاره نامه اتحادیه مشاورین املاک

توضیحات

شما پس از دریافت این اجاره نامه تمام جاهای خالی آنرا پرکنید و موجر و مستاجر آنرا امضا کنند. در اینصورت نیازی به کد رهگیری و مراجعه به مشاورین املاک نخواهید داشت.