آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۳۶۵ هیأت وزیران به همراه آرای وحدت رویه، آرای اصراری، آرای دیوان عالی کشور، آرای دادگاه های تجدید نظر، نظریات مشورتی، نظریات شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10 / 2 /1365  بنا به پیشنهاد شماره 696 / 8 / 2993 / 11 مورخ 9 / 5 /1364 وزارت ارشاد اسلامی به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2 / 10 / 1363 مجلس شورای اسلامی آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی را به شرح زیر تصویب نمودند :

ماده ۱ اصلاحی ( 4 / 8 / 1382 ) –

در مواردی که زمین بلامعارض وقفى ، ابتدائاً با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و اداری ، خدماتی و صنعتی دارای موافقت اصولی به اجاره واگذار می شود ، مبلغی متناسب با قیمت عادله روز زمین که در هر حال نباید از ۳۰ % قیمت آن کمتر باشد…

توضیحات

آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۳۶۵ هیأت وزیران

به همراه

  • آرای وحدت رویه
  • آرای اصراری
  • آرای دیوان عالی کشور
  • آرای دادگاه های تجدید نظر
  • نظریات مشورتی
  • نظریات شورای نگهبان