آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۳۶۵ هیأت وزیران به همراه آرای وحدت رویه، آرای اصراری، آرای دیوان عالی کشور، آرای دادگاه های تجدید نظر، نظریات مشورتی، نظریات شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10 / 2 /1365  بنا به پیشنهاد شماره 696 / 8 / 2993 / 11 مورخ 9 / 5 /1364 وزارت ارشاد اسلامی به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2 / 10 / 1363 مجلس شورای اسلامی آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی را به شرح زیر تصویب نمودند :

ماده ۱ اصلاحی ( 4 / 8 / 1382 ) –

در مواردی که زمین بلامعارض وقفى ، ابتدائاً با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و اداری ، خدماتی و صنعتی دارای موافقت اصولی به اجاره واگذار می شود ، مبلغی متناسب با قیمت عادله روز زمین که در هر حال نباید از ۳۰ % قیمت آن کمتر باشد…

توضیحات

آیین نامه نحوه وصول پذیره آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۳۶۵ هیأت وزیران

به همراه

 • آرای وحدت رویه
 • آرای اصراری
 • آرای دیوان عالی کشور
 • آرای دادگاه های تجدید نظر
 • نظریات مشورتی
 • نظریات شورای نگهبانهیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ / ۲ /۱۳۶۵  بنا به پیشنهاد شماره ۶۹۶ / ۸ / ۲۹۹۳ / ۱۱ مورخ ۹ / ۵ /۱۳۶۴ وزارت ارشاد اسلامی به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲ / ۱۰ / ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی را به شرح زیر تصویب نمودند :

   

   

  آیین نامه نحوه وصول پذیرهماده ۱ اصلاحی ( ۴ / ۸ / ۱۳۸۲ ) – در مواردی که زمین بلامعارض وقفى ، ابتدائاً با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و اداری ، خدماتی و صنعتی دارای موافقت اصولی به اجاره واگذار می شود ،

 • مبلغی متناسب با قیمت عادله روز زمین که در هر حال نباید از ۳۰ % قیمت آن کمتر باشد طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا دو نفر خبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره اهدائی علاوه بر مال الاجاره عادله روز از متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد.
   تبصره ۱ میزان پذیره رقباتی که بدون سند اجاره در اختیار اشخاص است ، در صورت موافقت متولی و یا اداره حج و اوقاف و امور خیریه با تنظیم سند اجاره و پرداخت اجور معوقه ایام تصرف مشمول این ماده است مشروط بر این که تصرف متصرف قبل از سال ۱۳۶۱ باشد.
  تبصره ۲ (الحاقی (۱۴/۱۱/۱۳۸۷) در مواردی که وزارت آموزش و پرورش زمین وقفی را قبلاً برای استفاده آموزشی و پرورشی اجاره کرده باشد ، برای تجدید یا تمدید قرارداد اجاره، حق پذیره تعلق نمی گیرد.
  زیرنویس : ماده ۱- در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتدائا با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و یا صنعتی ( دارای موافقت اصولی ) به اجاره واگذار می شود  %۳۰ قیمت عادله