آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی به همراه آرای وحدت رویه، ،آرای اصراری، آرای دیوان عالی کشور،آرای دادگاه های تجدید نظر، نظریات مشورتی، نظریات شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده ۱-

تعاريف و اصطلاحات

۱ – مصلحت وقف تأمين نظر واقف و منافع موقوف علیهم با رعایت غبطه موقوفه .

۲- متصرف حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قائم مقام قانونی آنان ، مالکان اعیان و اشخاصی که به گونه ای عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفه تبدیل یا فروخته شده را در ید و
اختیار دارند.

3 – حقوق مكتسب متصرف هر نوع حقی که برای متصرف تحت شرائط قانونی معینی حاصل شده باشد . از قبیل مالكيت اعيان ، تحجير ، حقوق کسب و پیشه ، حق نسق زارعانه ، حفر چاه، غرس اشجار و مانند آن ….

توضیحات

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

به همراه

  • آرای وحدت رویه
  • آرای اصراری
  • آرای دیوان عالی کشور
  • آرای دادگاه های تجدید نظر
  • نظریات مشورتی
  • نظریات شورای نگهبان