آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی به همراه آرای وحدت رویه، ،آرای اصراری، آرای دیوان عالی کشور،آرای دادگاه های تجدید نظر، نظریات مشورتی، نظریات شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده ۱-

تعاريف و اصطلاحات

۱ – مصلحت وقف تأمين نظر واقف و منافع موقوف علیهم با رعایت غبطه موقوفه .

۲- متصرف حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قائم مقام قانونی آنان ، مالکان اعیان و اشخاصی که به گونه ای عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفه تبدیل یا فروخته شده را در ید و
اختیار دارند.

3 – حقوق مكتسب متصرف هر نوع حقی که برای متصرف تحت شرائط قانونی معینی حاصل شده باشد . از قبیل مالكيت اعيان ، تحجير ، حقوق کسب و پیشه ، حق نسق زارعانه ، حفر چاه، غرس اشجار و مانند آن ….

توضیحات

آیین نامه اجرایی ابطال اسناد رقبات آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

به همراه

  • آرای وحدت رویه
  • آرای اصراری
  • آرای دیوان عالی کشور
  • آرای دادگاه های تجدید نظر
  • نظریات مشورتی
  • نظریات شورای نگهبان

آیین نامه اجرایی ابطال اسناد رقبات

ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات
۱ – مصلحت وقف تأمین نظر واقف و منافع موقوف علیهم با رعایت غبطه موقوفه .
۲- متصرف حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قائم مقام قانونی آنان ، مالکان اعیان و اشخاصی که به گونه ای عرصه و یا عرصه و
اعیان موقوفه تبدیل یا فروخته شده را در ید و اختیار دارند.
۳ – حقوق مکتسب متصرف هر نوع حقی که برای متصرف تحت شرائط قانونی معینی حاصل شده باشد . از قبیل مالکیت اعیان ، تحجیر ،
حقوق کسب و پیشه ، حق نسق زارعانه ، حفر چاه، غرس اشجار و مانند آن
۴ – مجوز شرعی : مجوزی که براساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل یا فروش اموال موقوفه توسط مجتهد جامع الشرائط صادر شده باشد.
۵- زارع صاحب نسق : کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً یا با کمک خانواده خود در اراضی
موقوفه زراعت می نماید .  و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به عنوان اجاره بها به موقوفه می دهد ،  و نسق مورد زراعت وی مشمول
قوانین اصلاحات ارضی بوده است.

۶ – زراعت : تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی یا باغداری .

۷- مرتع : زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمینی مسطح که در آن نباتات علوفه ای به طور طبیعی

روییده و در هر هکتار آن حداقل تعلیف سه راس گوسفند یا معادل آن از انواع دام های دیگر در یک فصل چرا