آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب جلسه ۳ / ۲ / ۱۳۷۴ هیأت وزیران با اصلاحات تا ۸ / ۶ / ۱۳۹۶

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیأت وزیران ، در جلسه مورخ ۳/۲/۱۳۷۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد تبصره ۶ ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه» – مصوب  25 / 11 / 1371 ، – آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

آیین نامه اجرایی « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه» :

 

ماده ۱-

تعاریف و اصطلاحات

توضیحات

آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب جلسه ۳ / ۲ / ۱۳۷۴ هیأت وزیران با اصلاحات تا ۸ / ۶ / ۱۳۹۶

هیأت وزیران ، در جلسه مورخ ۳/۲/۱۳۷۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف و امور

خیریه و به استناد تبصره ۶ ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه» –

مصوب  ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۱ ، – آیین نامه اجرایی

قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

آیین نامه اجرایی « قانون

ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه» :

آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش

 ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات
۱- مصلحت وقف : تأمین نظر واقف و منافع موقوف علیهم با رعایت غبطه موقوفه
۲- متصرف حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قایم مقام قانونی آنان ، مالکان اعیان و اشخاصی
که به گونه ای عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفه تبدیل یا فروخته شده را در ید و اختیار دارند.
۳-  حقوق مکتسب متصرف هر نوع حقی که برای متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشد،
از قبیل مالکیت اعیان ، تحجیر ، حقوق کسب و پیشه ، حق نسق زارعانه ، حفر چاه غرس اشجار و مانند آن .
۴- مجوز شرعی مجوزی که براساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل یا فروش اموال موقوفه
توسط مجتهد جامع الشرایط صادر شده باشد.
۵ – زارع صاحب نسق : کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصا
یا با کمک خانواده خود در اراضی موقوفه زراعت می نماید .  و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا
جنسی به عنوان اجاره بها به موقوفه می دهد ،  و نسق مورد زراعت وی مشمول قوانین اصلاحات ارضی بوده است.

۶ – زراعت : تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی یا باغداری .

۷ – مرتع : زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمینی مسطح که در آن نباتات علوفه ای به طور