آیین نامه اجرایی تبصره ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیات و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیأت وزیران ، دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 3 / 2 / 1358 بنا به پیشنهاد وزارت اطلاعات و تبلیغات به استناد تبصره ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد آیین نامه اجرایی آن را به شرح زیر تصویب نمودند: …

توضیحات

آیین نامه تبصره ماده یک لایحه قانونی

آیین نامه اجرایی تبصره ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و

اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیات و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد

هیأت وزیران ، دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۳ / ۲ / ۱۳۵۸ بنا به پیشنهاد

وزارت اطلاعات و تبلیغات به استناد تبصره ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال

موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد آیین نامه اجرایی

آن را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه تبصره ماده یک لایحه قانونی

ماده ۱ سازمان اوقاف مکلف است ،  ضوابط و شرایط لازم و ضروری برای تنظیم اجاره نامه  مستأجران و متصرفان املاک و اموال اوقافی را
طی دستور العملی به کلیه ادارات و مراکز اوقافی استان ها ابلاغ و سریعاً نسبت به تجدید اجاره و انعقاد قرارداد جدید اقدام نماید.
نظریات مشورتی : – سؤال: آیا زمین هایی که اوقاف جهت احداث بنا و سکونت اجاره می دهد ،  مشمول قانون روابط موجر و مستأجر است یا نه؟
جواب : مستفاد از ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳ / ۲ / ۱۳۶۲ ،  که می گوید: «اماکنی که برای سکنی … به
تصرف متصرف داده می شود » ،  … این است که آن مکان معد از برای سکنی باشد و زمین از شمول آن خارج است ؛ لذا اجاره اراضی موقوفه ، تابع مقررات مربوط به خود است .
نظریه شماره ۳۷۱۵ / ۷ مورخ ۱۲ / ۸ / ۱۳۶۲ ،  ا . ح . ق
سؤال : آیا با توجه به ماده ۱ قانون تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب ۵ / ۲ / ۱۳۵۸ ، جلوگیری از ادامه تصرفات مستأجر و خلع ید از او مستلزم طرح دعوا است یا نه؟

جواب : هرچند مستفاد از مواد ۱ و ۴ لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه

مصوب اردیبهشت ۱۳۵۸ این است که اتخاذ تصمیم در مورد خلع ید از