آیین ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم

۶۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 13065 / 89 / د ش                 28 / 12 / 1389

( مصوب جلسه نهم شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 7 / 12 / 1389)

شورای عالی قرآن صدا و سیما

مصوبه « آیین نامه ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم » که در جلسه نهم شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 7 / 12 / 1389 به تصویب رسیده است ، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی…

توضیحات

آیین ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم