آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مصوب جلسه ۱۹ / ۹ / ۱۳۹۳ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیات وزیران در جلسه 19 / 9 / 1393 به پیشنهاد شماره ۴۹۴۵۲ مورخ 29 / 4 / 1393 وزارت کشور و به استناد بند (۵) الحاقی ماده (۳۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۸۰ – « آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو » را به شرح زیر تصویب کرد :…

توضیحات

آییننامه معاینه وصدور برگ معاینه‌فنی‌خودرو

آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مصوب جلسه ۱۹ / ۹ / ۱۳۹۳ هیأت وزیران

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی آییننامه معاینه وصدور برگ معاینه‌فنی‌خودرو

هدف گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی
هدف گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.