آیین نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و تعرفه های مربوط مصوب ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی ( اصلاحی ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۵ )

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30 / 10 / 1369 بنا به پیشنهاد شماره 11 / 8631  مورخ 5 / 6 / 1369 وزارت راه و ترابری و تأیید مجمع عمومی شرکت پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری و به استناد تبصره های ( 4 ) و ( 5 ) ماده واحده قانون تأسیس شرکت سهامی خاصی پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری مصوب ۱۳6۷ و  اصل…

توضیحات

آییننامه خدمات قابل‌ارائه توسط سازمان‌راهداری

آیین نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و تعرفه های مربوط مصوب ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی ( اصلاحی ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۵ )

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی آییننامه خدمات قابل‌ارائه توسط سازمان‌راهداری

هدف گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی
هدف گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.