آیین نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت شماره ۹۲۳۰۵/ت۴۰۵۸۶ک

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نهاد ریاست جمهوری ، وزارت راه و ترابری ، وزارت کشور ، وزارت نفت ، وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وزارت مسکن و شهرسازی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

وزیران عضو ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۳۹۳۴ ت۳۹۶۱۴هـ مورخ 4 / 2 / 1387 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

توضیحات

آییننامه حمل‌ونقل عمومی ومدیریت مصرف‌سوخت

آیین نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت شماره ۹۲۳۰۵/ت۴۰۵۸۶ک

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی آییننامه حمل‌ونقل عمومی ومدیریت مصرف‌سوخت

هدف گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی
هدف گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.