آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۷ / ۱۰ / ۱۳۴۴

۶۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ابلاغ : 5757 ر 7           شماره انتشار : ۶۰۷۴

تاریخ ابلاغ : 5 / 10/ 1344       تاریخ روزنامه رسمی : 7 / 10 / 1344

آئین نامه معاملات شهرداری تهران

مصوب 17 / 9 / 1344 با اصلاحات و الحاقات بعدی

توضیحات

آئین نامه معاملات شهرداری تهران

مصوب ۷ / ۱۰ / ۱۳۴۴