نمونه دادخواست طلاق از طرف زوجه

/
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده:با سلام و احترام اینجانب با وکا…