نمونه قرارداد فروش محصول و کالا

این قرارداد توسط سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گروه حقوقی طرح نو تنظیم گردیده است .شما میتوانید سوالات حقوقی خود را با وکلای گروه حقوقی طرح نو مطرح فرمایید.ضمنا درصورت نیاز به وکیل دادگستری جهت امور حقوقی خود میتوانید با وکلای گروه حقوقی طرح نو تماس حاصل فرمایید:
تلفن مشاوره با وکلای گروه حقوقی طرح نو : جهت استان تهران :۹۰۹۲۳۰۱۰۰۵
تلفن کشوری مشاوره با وکلای گروه حقوقی طرح نو : ۹۰۹۹۰۷۰۶۹۶ تماس از خط ثابت بدون کد

بسمه تعالي

قرارداد فروش کالا

1-طرفین قرارداد : این قرارداد در تاریخ                          در محل             فیمابین شرکت بمشخصات          بمدیریت                        و دارندگان حق امضای                 بمشخصات                 که در این قرارداد فروشنده  نامیده میشود و اعضای هیات مدیره شرکت فروشنده بمشخصات               که در این قرارداد ضامن نامیده میشوند وآقای  بمشخصات                               که در این قرارداد خریدار نامیده میشود از طرف دیگر و با شرایط زیر منعقد گردید :

طرفین مکلفند در سامانه ثنا ثبت نام نمایند و کلیه ابلاغات از طریق ارسال اظهارنامه در سامانه ثنا توسط طرفین صورت خواهد گرفت .

درج اظهارنامه در سامانه ثنای مخاطب  بمنزله ابلاغ به مخاطب خواهد بود و رویت یا عدم رویت آن تاثیری در وضعیت ابلاغ نخواهد داشت.

ماده 2- موضوع قرارداد :

عبارت است از فروش کالا با مشخصات …………………………………………………………..به مقدار                                 و مشخصات مطابق پیوست  این قرارداد.

تبصره : كليه اسناد و مدارك و پیوستهای این قرارداد جزء لاينفك قرارداد بوده و هرگونه تخلف نسبت به رعايت و اجراي هر يك از آنها به عنوان تخلف فروشنده تلقی خواهد شد .

ماده 3- تاریخ و محل تحويل موضوع قرارداد :

تاریخ تحویل مبیع موضوع قرارداد :مبیع طی         بخش و در تاریخهای زیر تحویل خواهد شد . ضمنا وزن هر بخش              تن خواهد بود.

محل تحویل نشانی فروشنده/خریدار  میباشد.

هزینه حمل بعهده                     خواهد بود.هزینه بیمه بعهده       خواهد بود .

تحویل ناقص و یا مغایر با شرایط و ویژگیهای مقر در این قرارداد و نیز مقرر در پیوست قرارداد تحویل محسوب نمی گردد.

خریدار مکلف است همزمان با تحویل نسبت به بررسی مبیع اقدام نموده و مشخصات کالای تحویلی را با مشخصات مبیع تطبیق نماید . در صورت مغایرت وزنی و یا کیفی و یا عدم تطبیق به هرنحو مراتب را به فروشنده اعلام نموده و در صورت پذیرش عدم تطبیق از جانب فروشنده کالای تحویلی به فروشنده مسترد و در صورت عدم پذیرش مراتب توسط طرفین صورتجلسه میگرددو نظر کارشناس منتخب طرفین قاطع اختلاف در خصوص تطبیق یا عدم تطبیق خواهد بود.

ماده 4- مبلغ قرارداد و پیش پرداخت :

1-5-كل مبلغ موضوع قرارداد با احتساب ماليات و هر گونه حقوق و عوارض و ساير هزينه ها (بهای تمام شده )…………………………………………… ريال ( به حروف ……………………………………. ) بابت کل مبیع و از قرار هرتن                       ریال میباشد .مي باشد . بهاي مورد معامله قطعی بوده و تحت هيچ عنوان اعم از نوسانات نرخ ارز یا افزایش هزینه های گمرگی یا تحریم یا هر عنوان دیگر قابل تغییر اعم از کاهش و یاافزایش  نمی باشد.

مبلغ ریال بعنوان پیش پرداخت همزمان باامضای قرارداد به فروشنده پرداخت گردید . الباقی مبلغ                                           ریال میباشد که بشرح زیر در                 قسط مساوی توسط خریدار به فروشنده پرداخت خواهد گردید.

ماده 5 کارشناسی و امور مربوط به اجرای فنی قرارداد و امور مربوط به کمیت و کیفیت مبیع و تطبیق و یا عدم تطبیق آن با مشخصات قرارداد :

طرفین  آقا/ خانم ……………………………………………… را به عنوان کارشناس منتخب کیفی و کمی اجراي قرارداد انتخاب نمودند . در کلیه مواردی که در این قرارداد ارجاع به کارشناس گردیده است و همچنین در صورت نیاز به ارجاع به کارشناسی از جانب مرجع داوری و یا قضایی نظر کارشناس منتخب طرفین ملاک خواهد بود.نظر کارشناس منتخب در امور فنی ( کیفی و کمی و اجرایی )‌قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.

طرفین مي توانند در طول اجراي قرارداد شخص يا اشخاص ديگري را با توافق مکتوب بعنوان کارشناس انتخاب نمایند .

چنانچه کارشناس منتخب بهر دلیلی از اظهارنظر درامور کارشناسی محوله ظرف مدت 10 روز از ارجاع بموجب اظهارنامه خودداری نماید کارشناس مستعفی تلقی و کارشناس جدیدبا توافق طرفین و در صورت عدم توافق توسط مرجع داوری تعیین خواهد گردید.

هزینه کارشناسی بعهده طرفین خواهد بود.

ماده 7- تعهدات فروشنده : فروشنده متعهد گردیدكالاي موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارك قرارداد تهيه ودرموعد و زمان مقرر و طبق شرایط و مشخصات مقرر  به خريدار تحويل نمايد .

ماده 8 : تعهدات خریدار : خریدار متعهد گردید در مواعد مقرر نسبت به پرداخت ثمن به فروشنده اقدام نماید.

ماده 9- جريمه تاخير :

هرگاه فروشنده در تحويل هر بخش از موضوع قرارداد تاخير نمايد ، بابت هرروز تاخیر بایستی معادل 2درصد کل ثمن معامله را به خریدار پرداخت نماید .

در صورتیکه خریدار  از پرداخت هریک از اقساط خوددرموعد مقرر متناع نماید در آنصورت بابت هرروز تاخیر بایستی معادل 2درصد کل ثمن معامله را به خریدار پرداخت نماید .

جریمه هر بخش از ثمن و مبیع مستقل بوده و با یکدیگر جمع میشود .

ماده 10- فروشنده با امضاء قرارداد تائيد مي نمايد كه از مشخصات و خصوصيات موضوع قرارداد ،وضعيت بازار ، قيمت مواد اوليه و امکان تحریمهای بیشتر کشورو امکان ممانعت از ورود مواد اولیه  و  غيره اطلاع كامل داشته و در اجراي قرارداد نمي تواند به عذر عدم اطلاع معتذر گردد .هیچ یک از این موارد بعنوان فورس ماژور تلقی نمی گردد.

ماده 11- كسور قانوني :

پرداخت بيمه ، ماليات ، عوارض و ساير كسور قانوني متعلق به اين قرارداد به عهده ……………….. مي باشد . هزینه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های مربوط به   بعهده        خواهد بود. چنانچه پس از انعقاد این قرارداد هرگونه مقرره های مبنی بر شمول هرهزینه ای  اعم از بیمه شهرداری دارایی و عوارض و تحت هر عنوان وضع گردد بعهده             خواهد بود.

ماده 11- فسخ قرارداد :

طرفین کلیه خیارات اعم از خیار غبن ولو فاحش ولو افحش را از خود سلب و ساقط نمودند . هیچ یک از طرفین تحت هیچ شرایطی حق فسخ قرارداد را ندارند . عدم اجرای تعهدات از جانب یک طرف امکان فسخ را برای طرف مقابل فراهم نمی آورد وطرف مقابل میتواند نسبت به الزام متخلف و یا مستنکف از اجرای تعهد و نیز مطالبه خسارات پیش بینی شده در قرارداد اقدام نماید . در صورتیکه فروشنده از انجام تعهدات خود مبنی بر تحویل کالا به فروشنده خودداری نماید در آنصورت خریدار میتواند الزام وی را به انجام تعهد مبنی بر تحویل کالا و در صورت عدم امکان اجرا تقاضای محکومیت فروشنده را به مثل یا قیمت آن بر مبنای زمان اجرای تعهد(‌نه زمان سررسید و نه زمان انعقاد عقد ) و نیز خسارات تاخیر در انجام تعهد بنماید.

ماده 12- بسته بندي کالا :

مبیع بايد طبق توافق طرفين و استاندارد هاي متداول توسط فروشنده علامت گذاري و بسته بندي شود

تبصره : هنگام باز كردن بسته هاي محتوي كالاهاي حمل شده چنانچه خريدار متوجه اختلافاتي از جمله كسر ، تهيه كالاي اشتباهي يا خسارت ناشي از ضعف و نامرغوب بودن بسته بندي گردد اين موارد را كتباً به فروشنده اطلاع خواهد داد . در اين صورت فروشنده مي بايست سريعاً نسبت به جايگزين نمودن اقلام مربوط بدون هيچگونه هزينه اي براي خريدار و به طور مجاني اقدام نمايد .

13بموجب این قرارداد کلیه مدیران وقت شرکت فروشنده  که مشخصات آنها در ابتدای این قرارداد قید گردیده است در خصوص کلیه تعهدات فروشنده با شرکت فروشنده  مسوولیت تضامنی خواهند داشت .

14- کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئين داوری آن مرکز با رأی یک     نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور  علاوه بر مقررات حاکم، عرف ذیربط را نیز مراعات خواهد  نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است                              

15 اين قرارداد در          صفحه و هر صفحه در دو نسخه واحد تنظيم و پس از مطالعه توسط طرفین و آگاهی طرفین از کلیه مفاد آن به امضاي طرفين قرارداد وکارشناس و ضامنین و  شهود رسيد.

 

                    محل امضاي فروشنده                                      امضاي    خریدار

                 امضای کارشناس منتخب                                      امضای ضامنین

 

                       امضاي   شاهد اول                                                           امضاي   شاهد دوم

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *