مقالات درج شده در روزنامه ها و مجلات توسط آقای سیدرضا پورطراح مدیر گروه حقوقی طرح نو

۱-مسوولیت شرکا و سهامداران در شرکتها و نکات حقوقی در معاملات با شرکتها -در

روزنامه دنیای اقتصاد

۲-دعاوی بانکی -درروزنامه دنیای اقتصاد