قراردادفروش متناوب وبلندمدت

قرارداد فروش متناوب و بلندمدت

قرارداد فروش متناوب و بلندمدت توسط آقای سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گروه حقوقی طرح نو تنظیم گردیده است .

شما میتوانید از طریق تماس با خطوط مشاوره گروه حقوقی طرح نو  سوالات خود را با وکلای پایه یک دادگستری گروه حقوقی طرح نو  مطرح فرمایید . وکلای گروه حقوقی طرح نو (دفتروکالت سیدرضاپورطراح و همکاران )آماده ارائه خدمات در خصوص ارائه مشاوره و قبول وکالت دعاوی حقوقی کیفری  تجاری ( داخلی و بین المللی ) ملکی و خانوادگی و تنظیم قراردادهای موکلین بصورت تخصصی میباشند . وکلای گروه حقوقی طرح نو در سراسر ایران وکالت دعاوی شما را بعهده میگیرند .

بسمه تعالی

 شماره قرارداد:

تاریخ :     

 پیوست:

 • ماده ۱-طرفین قرارداد:

این قرارداد فی مابین شرکت                 (سهامی خاص) به شماره ثبت :     شناسه ملی:                و ایمیل :                        با نمایندگی آقای                          (مدیر عامل) به آدرس                                          کدپستی :            تلفن:                       که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود و شرکت                           (مسئولیت محدود) به شماره ثبت :                              شناسه ملی:             و ایمیل:                          با نمایندگی آقای                         (مدیرعامل) به شماره ملی                            به آدرس:                                   کدپستی :            تلفن                     که از این پس  خریدار نامیده میشود. و طرفین به موجب آخرین تغییرات محتویات روزنامه رسمی به شماره های                      و         مورخه                 و                 مدیر عامل شرکتهای مذکور هستند مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی و براساس تراضی و توافق طرفین منعقد گردید و مفاد آن برای طرفین معتبر و لازم الاتباع و لازم الاجراست .

تبصره- طرفین اظهار داشتند در سامانه ثنا ثبت نام نموده اند و دارای شناسه ابلاغ از طریق سامانه ثنا میباشند و لذا تمامی ابلاغها و اوارق قضایی به استثناء مواردی که ایمیل جهت مکاتبات پیش بینی گردیده است از طریق ارسال اظهارنامه فی مابین طرفین صورت خواهد گرفت و صرف درج ابلاغیه یا اظهارنامه در سامانه ثنا به منزله اطلاع مخاطب میباشد و ادعای عدم اطلاع یا عدم ابلاغ از مخاطب مسموع نخواهد بود.

 • ماده ۲- موضوع قرارداد عبارتست از:

فروش قطعات آسانسور شامل موتور ، درب ، ریل و تابلو فرمان و قطعات جانبی آنها  با برند های مختلف مطابق با مشخصات فنی و سفارش خریدار  و باتوجه به امکانات و موجودی کالای فروشنده.

تبصره-طرفین در خصوص کالای موضوع قرارداد به شرح ذیل توافق نمودند:

 • خریدار کالای موردنیاز خود را از طریق ایمیل مندرج در این قرارداد برای فروشنده ارسال می نماید.
 • فروشنده با توجه به موجودی کالا و امکان تامین کالاهای موردنیاز خریدار،کالاهایی را که میتواند دراختیار خریدار قرار دهد لیست نموده و قیمت ارزی آنها را برمبنای یورو به خریدار اعلام می نماید.
 • خریدار درصورت پذیرش پیش فاکتور ارسالی توسط فروشنده آن را پرینت نموده و پس از مهر و امضاء برای فروشنده ارسال می نماید. در این صورت فاکتور ممهور و دارای امضاء خریدار به منزله فاکتور نهایی محسوب گردیده و ثمن معامله ،قیمت ارزی مندرج در فاکتور خواهد بود.
 • چنانچه لیست ارسالی توسط فروشنده ، نیاز خریدار را تامین ننماید خریدار اصلاحات یا سفارش جدید خود را برای فروشنده ارسال خواهد نمود و پس از ارسال به شرح بند ۳ فوق الذکر عمل خواهد گردید. فاکتورهایی که توسط خریدار امضاء و مهر میگردند و برای فروشنده ارسال میشوند به منزله فاکتور قطعی فیمابین طرفین بوده و پس از تحویل آن به فروشنده و اخذ رسید ، هیچ یک از فروشنده یا خریدار نمی توانند از اجرای آن عدول نمایند مگر با توافق مجدد طرفین.
 • ماده ۳ مدت قرارداد :

این قرارداد از مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ لغایت ۰۱/۰۷/۱۴۰۰به مدت یک سال شمسی است .

 • ماده‌ ۴- ثمن معامله:

باتوجه به اینکه مبیع به موجب سفارشات از جانب خریدار و تایید موجودی آنها و تائید نهایی خریدار مشخص میگردد و ضمناً ثمن هر پارت فروش به موجب فاکتور نهایی شده قطعی میگردد ،  لذا مبلغ معینی به عنوان ثمن در قرارداد پیش بینی نگردید.

 • ماده‌ ۵- تحویل کالا:

فروشنده متعهد گردید حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از تحویل فاکتور نهایی شده از جانب خریدار به فروشنده ،نسبت به تحویل کالا اقدام نماید.

تبصره ۱- محل تحویل کالا انبار فروشنده واقع در                                                میباشد.

فروشنده پس از آماده سازی کالاو آماده تحویل بودن آن، مراتب آماده بودن کالا را به خریدار از طریق ایمیل اعلام می نماید. چنانچه خریدار ظرف مدت ۷۲ ساعت از زمان اعلام فروشنده نسبت به تحویل گرفتن کالا اقدام ننماید سفارش و فاکتور نهایی شده خریدار باطل میگردد و فروشنده میتواند کالاهای موضوع فاکتور را به هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی منتقل نماید.

تبصره۲-پس از تحویل کالا و امضاء صورتجلسه تحویل توسط خریدار یا نماینده وی،هیچگونه ادعایی مبنی بر نقص کالا یا عدم مطابقت سفارش اعم از کیفیت یا کمیت از خریدار پذیرفته نخواهد بود.

 • ماده ۶ نحوه پرداخت ثمن مندرج در فاکتور نهایی(سفارش قطعی شده) :

خریدار متعهد گردید همزمان با تحویل فاکتور نهایی شده به خریدار،مبلغ ارزی فاکتور نهایی را به صورت نقدی(بر مبنای دلار یا یورو)به فروشنده پرداخت نماید.

تبصره-خریدار میتواند در صورت تمایل به پرداخت اعتباری،یک فقره چک ریالی همزمان با تحویل فاکتور نهایی به فروشنده با سررسید دوماهه به صورت علی الحساب معادل مبلغ ارزی زمان صدور چک تحویل فروشنده نماید. بدیهی است با توجه به ارزی بودن ثمن معامله و نوسانات ارزی، تسویه حساب فاکتورهای نهایی شده بر مبنای نرخ ارز زمان تسویه حساب صورت خواهد گرفت.(نه زمان تاریخ صدور چک)و خریدار متعهد میباشد نسبت به پرداخت مابه التفاوت مبلغ هر فاکتور  بر مبنای نرخ ارز زمان تسویه به فروشنده اقدام نماید.

 • ماده ۷- تضمینات قراردادی:

یک فقره ضمانتنامه بانکی به شماره                     مورخ                 عهده بانک      شعبه    توسط خریدار تحویل فروشنده گردید.

بدیهی است چنانچه مبلغ ضمانتنامه بیش از میزان مطالبات فروشنده باشد در آن صورت فروشنده حداکثر ظرف ۲ ماه پس از وصول ضمانتنامه بانکی نسبت به پرداخت مازاد آن به خریدار اقدام خواهد نمود.

تبصره- حداکثر مبالغ فاکتورهای نهایی تسویه نشده مورد تائید طرفین نمیتواند بیشتر از دو سوم مبلغ ضمانتنامه بانکی باشد.

چنانچه میزان مطالبات فروشنده به دلیل نوسانات نرخ ارز از مبلغ ضمانتنامه بانکی تجاوز نماید فروشنده میتواند مازاد مطالبات خود را از طریق مرجع حل اختلاف پیش بینی شده در این قرارداد از محل چک ها یا برمبنای قرارداد و فاکتورهای نهایی اقدام و وصول نماید.

تبصره-چنانچه خریدار به هر علتی از تسویه حساب فاکتور نهایی ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ تحویل کالا، برمبنای ارز مندرج در فاکتور یا معادل ریالی آن بر مبنای نرخ ارز در زمان پرداخت و تسویه حساب اقدام ننماید،فروشنده میتواند از محل تضامین مندرج در ماده        قرارداد نسبت به وصول کلیه مطالبات خود اقدام نماید.

 • ماده ‌۸ پشتیبانی کالا :

منظور از پشتیبانی عبارتست از : رفع مشکلات ایجاد شده در محصول خریداری شده که ناشی از مشکلات ساخت و تولید آن باشد.

استثنائات پشتیبانی عبارتند از:

 • نوسانات برق
 • – عدم نصب و یا عدم استفاده صحیح از کالاهای موضوع قرارداد طبق کاتالوگ و یا پلاک منصوبه بر روی کالا و براساس محاسبات فنی انتخاب اجزای آسانسور
 • استفاده مازاد بر ظرفیت و یا غیر متعارف از کالاهای موضوع قرارداد
 • عدم نگهداری صحیح و اصولی از کالاهای موضوع قرارداد
 • هرگونه خرابی کالا که ناشی از بهره برداری نادرست ،نصب نادرست و یا نگهداری نادرست باشد.
 • هرگونه خرابی که ناشی از مشکلات ساخت و تولید کالا نباشد.

تبصره- چنانچه خریدار تقاضای پشتیبانی در خصوص محصول خریداری شده را بنماید و پس از بررسی مشخص گردد موضوع از استثنائات پشتیبانی کالا میباشد در آن صورت هزینه ایاب و ذهاب و اقامت و نیز رفع  نقص و حق الزحمه و در صورت لزوم تعویض قطعه یا کالا به عهده خریدار خواهد بود.

 • ماده‌ ۹- حل و فصل اختلافات :

۱- قانون حاکم بر انعقاد ، اعتبار، تفسیر، اجرا و خاتمه این قرارداد قانون جمهوری اسلامی ایران می‌باشد .

۲-در صورت بروز اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا راجع به آن از جمله انعقاد ، اعتبار، فسخ و دیگر موارد خاتمه یافته ، نقض ، تفسیر، اجرا و یا عدم اجرای آن و نیز چنانچه  در تفسیر هریک از مفاد این قرارداد بین طرفین اختلافی حادث گردد موضوع اختلاف  از طریق مرکز داوری اتاق ایران(داوری یک نفره)حل وفصل می شود  

 • ماده‌ ۱۰- فسخ قرارداد :

هر یک از طرفین میتواند هر زمان بخواهد قرارداد را فسخ نماید مشروط بر اینکه یک ماه قبل به طرف دیگر اطلاع دهد و ظرف مدت یک ماه مذکور کلیه تعهدات خود را در قبال طرف دیگر انجام و مختومه نماید.

 

 • ماده‌ ۱۱- نسخ قرارداد :

این قرارداد در ۱۱ ماده و یک تبصره  در دو نسخه واحد تنظیم گردیده و پس از امضا بین طرفین مبادله و هر دو نسخه از اعتبار واحد برخوردارند. خداوند بطرفین خیر عنایت فرماید.

                    فروشنده :                                                                                       خریدار :

قرارداد فروش متناوب و بلندمدت در مواردی مناسب است که فروشنده و خریدار معاملات متعددی با یکدیگر دارند و فروشنده قصد دارد با اخذ تضمینی متاسب با مبلغ تضمین به کرات نسبت به تحویل کالا به خریدار اقدام نماید .

جهت اطلاعات بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی با وکلای گروه حقوقی طرح نو کلیک فرمایید.

https://vakilt.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.