وکیل مهاجرت و تابعیت گروه حقوقی طرح نو:اخذ تابعیت و اقامت ایران وامور مربوط به تابعیت و اقامت کشورهای دیگر از جمله کشورهای اروپایی از قبیل آلمان هلند سوییس و نیز اخذ اقامت و تابعیت ترکیه، پیگیری ممنوعیت خروج از کشور و رفع ممنوع الخروجی و … ،ارائه گواهی به سفارتخانه های خارجی ،ازجمله اموری میباشد که توسط وکلای حوزه مهاجرت گروه حقوقی طرح نو پیگیری میشود .