بسته مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری-مدت:حداکثر۱۵دقیقه-تلفن مشاوره پس از خریدبسته:۰۲۱۲۲۳۶۱۸۲۲-۰۹۱۲۳۵۹۹۹۱۳

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مشاوره تلفنی حقوقی تا 15 دقیقه با وکیل پایه یک دادگستری عضو گروه حقوقی طرح نو

توضیحات

بسته مشاوره حقوقی تلفنی

جهت مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری (مدت مشاوره :حداکثر۱۵ دقیقه) با وکیل پایه یک دادگستری ابتدا نسبت به خرید بسته مشاوره تلفنی اقدام نمایید.

سپس با تلفن ۰۲۱۲۲۳۶۱۸۲۲ یا ۰۹۱۲۳۵۹۹۹۱۳ تماس حاصل فرمایید .

شما از طریق مشاوره تلفنی یا حضوری می توانید مدارک و مستندات خود را بصورت مجازی یا حضوری ارائه نمایید .

مدارک شما بررسی خواهند شد و راه حل حقوقی به شما پیشنهاد خواهد شد.

با تشکر و احترام

سیدرضا پورطراح مدیر گروه حقوقی طرح نو

بسته مشاوره حقوقی تلفنی

سپس با تلفن ۰۲۱۲۲۳۶۱۸۲۲ یا ۰۹۱۲۳۵۹۹۹۱۳ تماس حاصل فرمایید .

شما از طریق مشاوره تلفنی یا حضوری می توانید مدارک و مستندات خود را بصورت مجازی یا حضوری ارائه نمایید .

مدارک شما بررسی خواهند شد و راه حل حقوقی به شما پیشنهاد خواهد شد.

با تشکر و احترام

سیدرضا پورطراح مدیر گروه حقوقی طرح نو

سپس با تلفن ۰۲۱۲۲۳۶۱۸۲۲ یا ۰۹۱۲۳۵۹۹۹۱۳ تماس حاصل فرمایید .
شما از طریق مشاوره تلفنی یا حضوری می توانید مدارک و مستندات خود را بصورت مجازی یا حضوری ارائه نمایید .
مدارک شما بررسی خواهند شد و راه حل حقوقی به شما پیشنهاد خواهد شد.
با تشکر و احترام
سیدرضا پورطراح مدیر گروه حقوقی طرح نو
سپس با تلفن ۰۲۱۲۲۳۶۱۸۲۲ یا ۰۹۱۲۳۵۹۹۹۱۳ تماس حاصل فرمایید .
شما از طریق مشاوره تلفنی یا حضوری می توانید مدارک و مستندات خود را بصورت مجازی یا حضوری ارائه نمایید .
مدارک شما بررسی خواهند شد و راه حل حقوقی به شما پیشنهاد خواهد شد.
با تشکر و احترام
سیدرضا پورطراح مدیر گروه حقوقی طرح نو

با تشکر و احترام

سیدرضا پورطراح مدیر گروه حقوقی طرح نو

بسته مشاوره حقوقی تلفنی

سپس با تلفن ۰۲۱۲۲۳۶۱۸۲۲ یا ۰۹۱۲۳۵۹۹۹۱۳ تماس حاصل فرمایید .

شما از طریق مشاوره تلفنی یا حضوری می توانید مدارک و مستندات خود را بصورت مجازی یا حضوری ارائه نمایید .

مدارک شما بررسی خواهند شد و راه حل حقوقی به شما پیشنهاد خواهد شد.

با تشکر و احترام

سیدرضا پورطراح مدیر گروه حقوقی طرح نو