پشتیبانی قرارداد خریداری شده از سایت گروه حقوقی طرح نو

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

با خرید این محصول که پشتیبان قرارداد خریداری شده از سایت میباشد شما میتوانید از دو ساعت پشتیبانی مرتبط با قرارداد شامل ویرایش قرارداد و نیز شخصی سازی قرارداد خریداری شده و اخذ مشاوره در خصوص قرارداد خریداری شده استفاده نمایید .
لازم به ذکر است که معمولا ” حداقل مبلغ دریافتی توسط وکلا جهت تنظیم قرارداد از مبلغ پنج میلیون تومان به بالا میباشد .
لازم به ذکر است که این پشتیبانی محدود به زمان دوساعت جهت ویرایش و یا مشاوره میباشد .
این پشتیبانی صرفا شامل قراردادهای داخلی میباشد .

توضیحات

با خرید این محصول که پشتیبان قرارداد خریداری شده از سایت میباشد شما میتوانید از دو ساعت پشتیبانی مرتبط با قرارداد شامل ویرایش قرارداد و نیز اخذ مشاوره در خصوص قرارداد خریداری شده استفاده نمایید .
لازم به ذکر است که معمولا ” حداقل مبلغ دریافتی توسط وکلا جهت تنظیم قرارداد از مبلغ پنج میلیون تومان به بالا میباشد .
لازم به ذکر است که این پشتیبانی محدود به زمان دوساعت جهت ویرایش و یا مشاوره میباشد .
این پشتیبانی صرفا شامل قراردادهای داخلی میباشد .
پس از خرید قرارداد و خرید این بسته میتوانید با تلفن ۰۲۱۲۲۳۶۱۸۲۲ و یا ۰۹۱۲۳۵۹۹۹۱۳ تماس حاصل فرمایید .