نمونه قرارداد EPC نفتی( یک نمونه)

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

شامل شروط ضن عقد و شرایط مندرج در قراردادهای EPC

جهت دریافت نمونه قراردادهای EPC نفتی پس از خرید محصول با تلفن ۰۹۱۲۳۵۹۹۹۱۳ ویا ۰۲۱۲۲۳۶۱۸۲۲ تماس بگیرید .

توجه داشته باشید که ارسال بصورت فایل و دانلودی خواهد بود . ضمنا” فایل صرفا” شامل یک نمونه قرارداد EPC و شامل شروط ضمن عقد قرارداد میباشد.