نمونه رای اعمال کاهش محکومیتهای تعزیزی پس از قطعیت رای

    500٬000 ریال

    نمونه رای اعمال کاهش محکومیتهای تعزیزی پس از قطعیت رای

    لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن