نمونه رأی در خصوص کلاهبرداری ( فروش ملک در رهن بانک )

499,000 ریال

نمونه رأی در خصوص کلاهبرداری ( فروش ملک در رهن بانک )