نمونه دادخواست درخواست صدور دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبیل

500٬000 ریال

نمونه دادخواست درخواست صدور دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبیل

لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن