نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع (اتومبیل) از شورای حل اختلاف

500٬000 ریال

نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع (اتومبیل) از شورای حل اختلاف

لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن