نمونه ای از د ادنامه های تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی

1٬000٬000 ریال

نمونه ای از د ادنامه های تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی

لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن