نمونه ای از دادنامه های الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

1٬000٬000 ریال

نمونه ای از دادنامه های الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن