نمونه ای از دادنامه های الزام به تنظیم انتقال سند

1٬000٬000 ریال

نمونه ای از دادنامه های الزام به تنظیم انتقال سند

لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن