نمونه ای از دادنامه های الزام به انتقال ساختمان نیمه تمام با حفظ حقوق مرتهن

1٬000٬000 ریال

نمونه ای از دادنامه های الزام به انتقال ساختمان نیمه تمام با حفظ حقوق مرتهن

لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن