مقررات منع تغییر وضعیت وسایل نقلیه مسافربری و باربری قبل از اخذ مجوز لازم مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۸۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

مقررات منع تغییر وضعیت وسایل نقلیه
مسافربری و باربری قبل از اخذ مجوز لازم
مصوب 1/ 2/ 1381 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

توضیحات

ماده ۱- هر گونه تغییر در قسمت های محور، شاسی، اطاق، اجزای اطاق، یا تغییر در درجه و تیپ و‌سایل نقلیه مسافربری و هر گونه تغییر در قسمت های محور، شاسی و نوع بارگیر که منجر به تغییر نوع کاربری و‌سایل نقلیه باربری شود ممنوع است و هم چنین تعویض قسمت های اصلی و‌سایل نقلیه یادشده شامل رنگ، موتور، نوع پلاک، حداکثر تعداد صندلی (در مورد و‌سایل نقلیه مسافربری …