مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مورد تأیید کشیشان و هیأت های مدیره کلیساهای پروتستان ایران به تاریخ ۱۳۸۷/۷/۳ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی

1,000,000 ریال

مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مورد تأیید کشیشان و هیأت های مدیره کلیساهای پروتستان ایران به تاریخ 1387/7/3 برابر با 24 سپتامبر 2008 میلادی