مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مورد تأیید کشیشان و هیأت های مدیره کلیساهای پروتستان ایران به تاریخ ۱۳۸۷/۷/۳ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مورد تأیید کشیشان و هیأت های مدیره کلیساهای پروتستان ایران به تاریخ 1387/7/3 برابر با 24 سپتامبر 2008 میلادی

توضیحات

کتاب اول : تعریف مسیحی پروتستان ـ نامزدی ـ ازدواج ـ طلاق

ماده ۱- مسیحی پروتستان کسی است که به عیسی مسیح ایمان آورده، اقرار به ایمان خود نموده، در کلیسا به فیض تعمید نایل یا تقدیس گردیده و به عضویت یکی از کلیسا های پروتستان پذیرفته شده باشد.

تبصره ۱- شرایط عضویت در هر کلیسا و ترتیب….