لایحه قانون مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف مصوب ۱/ ۱۰/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

لایحه قانون مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف مصوب 1/ 10/ 1358
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

‌ماده ۱ – مرکز بررسی قیمت ها مکلف است جداولی جهت تعیین قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داخلی و وارداتی در اختیار واحدهای تولیدی و‌ وارداتی کالاها قرار دهد.
‌مدیران عامل و مالی یا مسئولان ذی صلاح واحدهای مذکور که دارای امضاء مجاز هستند مکلفند ظرف مهلت تعیین شده از طرف مرکز بررسی قیمت …