لایحه قانون رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

لایحه قانون رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 3/ 4/ 1359
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

ماده ‌۱ – هر کس از آب لوله‌کشی و انهار آبیاری و شبکه ‌های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید* یا در مؤسسات آب و برق ‌دخالت غیر قانونی کند به پرداخت …