لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب ۲۷/ ۶/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی

1,000,000 ریال

لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و
محل ها در فرودگاه های کشور
مصوب 27/ 6/ 1358 شورای انقلاب اسلامی