لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب ۲۷/ ۶/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و
محل ها در فرودگاه های کشور
مصوب 27/ 6/ 1358 شورای انقلاب اسلامی

توضیحات

ماده ۱ – به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می ‌شود اماکن و محل هایی نظیر دفتر کار شرکت ها و مؤسسات محل رستوران – تریا – فروشگاه -‌غرفه – کیوسک – زمین و غیره را در فرودگاه‌ های کشور با احراز ارتباط با فعالیت ها و نیازمندی…