لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

1,000,000 ریال

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 20/ 2/ 1359
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران