لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها
مصوب 20/ 2/ 1359 شورای انقلاب
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه