لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها
مصوب 20/ 2/ 1359 شورای انقلاب
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ ‌ماده واحده – به بانک مرکزی ایران اجازه داده می ‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از‌طرف بانک ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و هم چنین واردکنندگان و صادرکنندگان که …