لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۴/ ۵ /۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس
مصوب 4/ 5 /1358
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

ماده ۱ – صید هر نوع ماهی و سایر آبزیان در خلیج فارس و دریای خزر، مرداب ها، رودگاه‌ ها، خلیج ‌ها، مصب ‌ها و رودخانه ‌های مربوط به دریای مذکور‌ تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانه ‌ها بدون اخذ پروانه لازم از شرکت سهامی شیلات ایران (‌شمال و جنوب) که بعد از این به نام شرکت سهامی ‌شیلات ایران ذکر می‌ شود ممنوع است. متخلفین …